La Fundació SOL I SALUT neix sota l'impuls d'una sèrie de professionals i Organismes preocupats per la creixent incidència de la radiació solar, específicament la radiació UVB, tocant a la salut humana i damunt els sers vius en general. La seva pruija es el promoure una actitud responsable de cara al Sol: no es tracta d'evitar-lo ni d'estarse dels plaents banys de mar, les caminades per als cims de les muntanyes o l'exercici de l'esport a l'aire lliure. Més aviat es tracta d'introduir uns hàbits que permetin gaudir del Sol, però evitant els seus perjudicis.

El nom de Fundació "SOL I SALUT" resumeix en tan sols una frase aquestes idees: SOL, sí, per descomptat, però també SALUT. Per aixó cal, simplement, tenir compte i acostumbrar-se a seguir unes senzilles regles que evitaran haver de doldre's de situacions no desitjades.

Tots coneixem que el Sol no escalfa igual a l'estiu que a l'hivern, ni el seu efecte és el mateix durant tot l'estiu: hi ha dies que sembla que és més "suau", mentres que altres ens fa cercar ràpidament aixopluc sota l'ombra. Aixó es degut a que l'intensitat de la radiació UVB, una de les components de la radiació solar, no és igual tots el díes: l'atmòsfera, l'ozon present a l'atmósfera, els aerosols, etc., l'atenuen de diferent manera, i és per aixó pel que el seu efecte és més gran uns díes que altres.


La Fundació Sol i Salut ha estat promoguda per:

Prof. Dr. José Luis Casanova Roque.

Catedràtic de Física Aplicada de l'Universitat de Valladolid. La seva activitat es desenvolupa fonamentalment en el camp de la Meteorologia. Es Director del Centre d'Investigació de la Baixa Atmosfera , CIBA, i del Laboratori de Teledetecció de l'Universitat de Valladolid, LATUV. Actualment dirigeix diversos projectes de I + D per comanda, entre altres, de l'Agència d'el Medi Ambient de la Junta d'Andalusia, de la Direcció General de Política Ambiental del MIMA i de diverses empreses. A més desenvolupa diversos programes d'investigació financiats per la Junta de Castella i Lleó., la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia i l'Unió Europea. Ha menat una desena de Tesis Doctorals, és autor de més d'un centenar de treballs dins la seva especialitat i ha assistit com a conferenciant o ponent a nombrosos congressos nacionals e internacionals.
 [La fundació][Efectes de la radiació UVB] [Index UV] [Com evitar problemes]