Els Organismes Internacionals s'han preocupat d'establir un INDEX UV, que cuantifica l'intensitat de la radiación UVB: aquest INDEX es determina a migdía, seguint un procediment internacionalment establert i pren els valors següents en funció de l'intensitat del Sol:

INDEX UV
1-2 Debil
3-4 Moderat
5-6 Alt
7-8 Fort
9-10 Extrem

Naturalment no totes les persones son igualment sensibles al Sol. Les pells morenes son més resistents que les pells blanques o que els nens. Es per aixó per el que en funció de l'INDEX UV i del tipus de pell cal prendre unes o altres mides. Per a saber quin és el tipus de la seva pell prèmi ací.

Sota aqueixes líneas posem a la seva disposició un mapa d'Espanya amb l' INDEX UV diari per a les ciutats més importants en funció d'aquet índex i del seu tipus de pell, vostè podrá prendre les mesures oportunes per a protegirse.
[La fundació][Efectes de la radiació UVB] [Index UV] [Com evitar problemes]