A l'hora de prendre precaucions per a evitar qualsevol problema degut a un excés d'exposició a la radiació UV, podem parlar d'unes normes generals a tenir en compte a tot-hora i unes normes específiques segons l'index UV de cada dia. .

Recomanacions generals:

Recomanacions particulars:

Depenen del index UV del dia, però també del tipus de pell de cada persona. És evident que les mides a prendre, davant un index UV determinat, per una persona amb una pell molt clara y un altre de pell molt fosca seran diferentes.

Una persona pot conèixer de manera senzilla el seu grau aproximat de sensibilitat a la radiació UV en base al color natural de la seva pell y la tendència a cremarse o a bronzejarse gens, lentament amb un color final suau, o ràpid i amb un bronzejat final intens. El color natural de la seva pell es deu observar a llocs habitualment no exposats a la llum, com la part interna del braç o de la cuixa. Es consideren 4 tipus bàsics de pell:

Tipus de pell

I

Pell no exposada blanca, de tonalitat alabastre (lletós). Al prendre el sol, sempre es crema facilment i després descama la pell; mai aconsegueix bronzejar-se o ho fa lenta i mínimament.

II

Pell no exposada blanca o de tonalitat mínimament marró. Pot cremar-se amb facilitat i descamar si s'exposa intensament. Pot bronzejarse gradualment, amb tonalitat marró suau o mitja.

III

Pell no exposada de tonalitat marró, més o menys intens però clarament apreciable. Rarament es crema, es bronzeja ràpidament amb tó intens.

IV

Pell no exposada de tonalitat marró intens o negra. Mai es crema; es bronzeja de forma ràpida i molt intensa.

Un cop conegut el nostre tipus de pell, hem d'adoptar unes mides de protecció que s'ajustin a aquest tipus de pell i a l'intensitat de la radiació UV d'un dia particular (Index UV). Les següents mides poden servir-li de guia per a decidir quines precaucions cal pendre o per a conèixer en quant temps l'exposició al sol causara envermelliment a la major part de les persones amb el seu tipus de pell:

Nens i adults amb pells de tipus I i II
INDEX UV Mides a prendre
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
Adults amb pells de tipus III i IV
INDEX UV Mides a prendre
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Als dos quadros anteriors apareixíen uns icons representant les mides a prendre segons l'index, expliquem el significat d'aquests icons:

Aquesta imatge indica la roba que devem portar (samarreta, ulleres i barret).
Aquesta imatge ens indica a partir de quants minuts el sol va a produir un envermelliment de nostra pell.
Aquesta imatge ens indica el tipus de crema fotoprotectora a fer servir (cap si no apareix)
Aquesta imatge apareix quan devem posar-nos a cobert (depenent de l'edat)[La fundació][Efectes de la radiació UVB] [Index UV] [Com evitar problemes]