La Fundacio SOL I SALUT naix baix l’impuls d’una serie de professionals i Organismes preocupats per la creixent incidencia de la radiacio solar, especificament la radiacio UVB, sobre la salut humana i sobre els sers vius en general. El seu principal empenyorament està en promoure una actitut reponsable davant el sol: no es tracta d’evitar-ho ni de privar-se dels agradables banys de mar, les caminades per les altes cims o l’eixercici del deport a l’aire lliure. Pel contrari, tracta d’introduir uns habits que permeten fruir del sol, pero evitant els seus perjuïs.

El nom de la Fundacio, “SOL I SALUT”, resumix en una sola frase estes idees: SOL, sí, per supost, pero tambe SALUT. I per ad allo es necessari, a soles, tindre cuidat i habituar-se a seguir unes senzilles regles que evitaran el tindre que llamentar situcions no desijades.

Tots sabem que el Sol no calfa igual en estiu que en hivern, ni el seu efecte es el mateix a lo llarc de tot l’estiu: certs dies pareix que es mes “suau”, mentrimentres que uns atres mos facen buscar rapidament refugi baix alguna ombra. Aço es deu a que l’intensitat de la radiacio UVB, una de les components de la radiacio solar, no es igual tots els dies: l’atmosfera, l’ozon present en l’atmosfera, els aerosols etc. L’atenuen de manera desigual, i es per allo per lo que el seu efecte es major uns dies i menor uns atres.


La Fundacio Sol i Salut ha segut promoguda per:

Prof. Dr. Josep Lluïs Casanova Roque.

Catedratic de Fisica Aplicada de l’Universitat de Valladolit. Ha desenrrollat la seua activitat professional principalment en lo camp de la Meteorologia. Es director del Centre d’Investigacio de la Baixa Atmosfera, C.I.B.A. i del laboratori de Telecomunicacio de l’Universitat de Valladolit, LATUV. Actualment dirigix diversos proyectes de I+D per encarrec, entre atres, de l’Agencia de Mig Ambient de la Junta d’Andalusia, de la Direccio General de Politica Ambiental del MIMA, i de diverses empreses. A mes desenrolla varis programes d’investigacio finançats per la Junta de Catella i Lleo, la Comissio Interministerial de Ciencia i Tecnologia i l’Unio Europea Ha dirigit una dena de Tesis Doctorals, es autor de mes d’un centenar de treballs en la seua especialitat i ha assistit com a conferenciant o ponent a numerosos Congressos nacionals i internacionals.
 [La fundacio][Efectes de la radiacio UVB] [Index UV] [Cóm evitar problemes]