Els organismes Internacional s’han preocupat d’establir un INDEX UV, que quantifica l’intensitat de la radiacio UVB: est INDEX es determina a migdia, seguint un procediment internacionalment establit, i pren els següents valors, en funcio de l’intensitat del Sol:

INDEX UV
1-2 Debil
3-4 Moderadt
5-6 Alt
7-8 Fort
9-10 Extrem

Naturalment no totes les persones son igualment sensibles al Sol. Les pells morenes son mes resistents que les pells blanques o que els chiquets. Es per allo per lo que en funcio del INDEX UV i del tipo de pell, es necessari prendre unes mides o unes atres.

Baix estes llinies, posem a la seua disposicio un mapa d’Espanya en el INDICE UV diari per a les ciutats mes importants, en funcio d’est index i del seu tipo de pell, voste podra prendre les mides oportunes per a protegir-se.
[La fundacio][Efectes de la radiacio UVB] [Index UV] [Cóm evitar problemes]