A l’hora de prendre precaucions per a evitar qualsevol problema degut ad un exces d’exposicio a la radiacio UV, podem parlar d’unes normes generals a tindre en conter sempre i unes normes especifiques segons l’index UV de cada dia.

Recomanacions generals:

Recomanacions particulars:

Estes depenen de l’index UV del dia, pero tambe del tipo de pell de cada persona. Es evident que le mides a prendre, davant d’un index UV determinat, per una persona en una pell molt clara i una atra en pell molt fosca, seran diferents.

Una persona pot coneixer de forma senzilla el seu grau aproximat de sensibilitat a la radiacio UV en base al color natural de la seua pell i la tendencia a cremar-se o a bronzejar-se res, espau en un color final suau, o rapit i en un bronzejat final intens. El color natural de la seua pell deu observar-lo en arees habitualment no expostes a la llum, com a la zona interna del braç o de la cuixa. Es consideren 4 tipos basics de pell.

Tipos de pell

I

Pell no exposta blanca, de to alabastre (Lletos). Al prendre el sol, sempre es crema facilment i despres escata la pell; mai consigue bronzejar-se o lo fa lenta i minimament.

II

Pell no exposta blanca o de to minimament marró. Poden cremar-se en facilitat i escatar si s’expon intensament. Pot bronzejar-se gradualment, en to marró suau o mig.

III

Pell no exposta de to marró, mes o manco intens pero clarament apreciable. Rarament es crema; es bronzeja rapidament en to intens.

IV

Pell no exposta de to marró intens o negre. Mai es crema; es bronzeja de forma rapida i molt intensa.

Una volta conegut el tipo de pell, hem d’adoptar unes mides de proteccio que s’ajusten ad eixe tipo de pell i a l’intensitat de la radiacio UV en un dia particular (Index UV). Les següents mides poden servir-li de guia per a decidir qué precaucions prendre o per a coneixer en quant de temps d’exposicio al sol causarà enrogiment en la majoria de les persones en el seu tipo de pell:

Chiquets i adults en pells de tipo I i II
INDEX UV Mides a prendre
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
Adults en pell de tipo III i IV
INDEX UV Mides a prendre
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10

En els dos quadros anterios apareixien uns icons representant les mides a prendre segons l’index, anem a explicar el significat d’estos icons.

Esta image indica la roba que devem dur (Camiseta, ulleres i capell).
Esta image mos indica a partir de quants minuts el sol va a produir un enrogiment de la nostra pell.
Esta image mos indica el tipo de crema fotoprotectora a utilisar (Ningu si no apareix).
Esta image apareix quan devem posar-mos a cobert (Depenent de l’edat).[La fundacio][Efectes de la radiacio UVB] [Index UV] [Cóm evitar problemes]