Efectes sobre la pell:

Les radiacions UV entre 290 i 320 nm es denominen B (UVB) i son les responsables dels efectes biologics mes importants de dites radiacions sobre el ser huma. Sobre la pell, tenen efectes nocius a curt i a llarc determini. L’enrogiment de la pell (Eritema solar), des de lleu a cremades importants, es el principal efecte nociu immediat. Els efectes a llarc determini solen ser infravalorats pel public degut a que tarden anys en produir-se, no existint anormalitats immediates en la pell que alerten a les persones de la seua inadequada exposicio a la llum del sol. Destaquen la major freqüencia de cancers cutaneus i l’envelliment prematur de la pell.

En canvi, la radiacio UV a soles contituix un risc per a la salut quan el ser huma es somet repetidament, durant anys, a exposicions escessives per al seu tipo de pell.

El risc ans l’iradiacio UV manca a mida que aumenta el Grau de pigmentacio natual de la pell dels ser huma, sent maxim en pell blanques i minim en persones de pell negra.

Efectes sobre l’ull:

Dels efectes de la radiacio UVB sobre l’ull cap mentar que encara que no s’haja provat de forma absoluta, existixen moltes evidencies cientifiques del dany que la radiacio UVB pot fer sobre les delicades estructures oculars. L’afeccio mes freqüent, en lo mon desenrrollat, capaç de produir ceguera es la catarata, i no hi ha molts duptes de l’influencia d’ete tipo de radiacions en el desenrroll de la mateixa.

A mes el 10% de les persones majors de 65 anys del nostre mig patixen una lesio en la zona de maxima visio, denominada Degeneracio Macular, lligada a l’edat en la qual la produccio tambe interve la radiacio ultraviolat.

I per darrer, u dels cancers oculars mes freqüents, la melanoma d’uvea, està en franc aument i es supon que te una relacio en esta llum solar[La fundacio][Efectes de la radiacio UVB] [Index UV] [Cóm evitar problemes]